Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Marlique b.v.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van Marlique b.v. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, verplichten Marlique b.v. niet, tenzij deze vooraf door Marlique b.v. zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 1 – Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de website
1. Je mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de website verspreiden:
1. Afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
3. Geen reclame of spam en geen foute of misleidende informatie;
4. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen content van de website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel neem contact op via info@artiestenplugger.nl.
4. Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.

Artikel 3 – Doelstelling
Wij verzorgen voor artiesten, labels en studio’s de digitale promotie van muziek. Wij werken doelgericht en sturen je track naar alle bekende play- en download portals, bekende radiostations, regionale- en lokale omroepen en online radiozenders. Indien er een videoclip aanwezig is sturen wij deze naar diverse tv-stations.

Artikel 4 – Disclaimer
Marlique b.v. besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. Marlique b.v. doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan Marlique b.v. in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik ervan en nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Artikel 5 – Website
1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat onze website online is.
2. Wij kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt of altijd beschikbaar is, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voor schade, geleden als onze website niet correct of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op onze website

Artikel 6 – Uitsluiting of beëindiging
Indien jij je niet houdt aan onze regels of je gedrag en inhoud ongepast achten, kunnen wij je uitsluiten van onze diensten. Wij zullen je dan digitaal informeren.

Artikel 7 – Privacyverklaring
Uw privacy is voor Marlique b.v. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Marlique b.v. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Marlique b.v.
Wanneer u gebruik maakt van één van onze diensten gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor het contactleggen met de artiest, hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op info@artiestenplugger.nl voor al uw vragen en verzoeken. Wijzigingen in deze privacyverklaring vinden plaats wanneer onze website wijzigt

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8– Geschillen
Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Marlique b.v., is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank is dan bevoegd om over het geschil te oordelen.